صفحه اصلی چراغ تزیینی تزیینی SP-02 B سنسور شعاع پارس

قیمت : تماس بگیرید

تزیینی SP-02 B سنسور شعاع پارس

Power Source :AC 220-240V Delection range : 160 Rate Load : Max. 1200W-300W (Detection Distance : Max. 9M(<24C (Time delay :10sec~3sec to 7min~2min  (adjustable Amblent Light :< 3-2000 lux adjustable Installation Height :1-1.8m  

خرید و بررسی چراغ تزیینی