صفحه اصلی چراغ تزیینی تزیینی SP-10 F سنسور شعاع پارس

قیمت : تماس بگیرید

تزیینی SP-10 F سنسور شعاع پارس

Power Source :110-130V/AC 220-240V Delection range : 180 (Rate Load : Max. 800W (110-130V/AC (1200W (220-240V/AC 200w (110-130V/AC (300w (220-240V/AC (Detection Distance : Max. 5-12M(<24C (Time delay :10sec~3sec to 7min~2min  (adjustable Amblent Light :< 3-2000 lux adjustable Installation Height : 1.8-2.5 IP : 44

خرید و بررسی چراغ تزیینی