صفحه اصلی چراغ تزیینی تزیینی SP-46 B سنسور شعاع پارس

قیمت : تماس بگیرید

تزیینی SP-46 B سنسور شعاع پارس

Power Source :110-130V/AC 220-240V Delection range : 360 (Rate Load : Max. 1000W (110-130V/AC (2000W (220-240V/AC 500w (110-130V/AC (1000w (220-240V/AC (Detection Distance : Max. 4X20M(<24C (Time delay :10sec~30sec to 30min~2min  (adjustable Amblent Light :< 3-2000 lux adjustable Installation Height : 4-10m IP:54

خرید و بررسی چراغ تزیینی