صفحه اصلی چراغ های تزیینی تزیینی SP-LH5001-12B Underwater استخری و آب نما شعاع پارس

قیمت : تماس بگیرید

تزیینی SP-LH5001-12B Underwater استخری و آب نما شعاع پارس

LAMP SOURCE:MR16  Voltage :AC 12V IP:68  Material :Stain less steel Dimensions : 90x110x75x60mm      

خرید و بررسی چراغ های تزیینی